Farmakologija

Objašnjenje pojma Farmakologija:


Nauka koja proučava kemijske tvari kao lijekove.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Farmakologija