Fizijatrija

Objašnjenje pojma Fizijatrija:


Grana medicine koja se bavi fizikalnom terapijom.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fizijatrija