Fizikalna terapija

Objašnjenje pojma Fizikalna terapija:


Grana medicine koja se u dijagnostici, liječenju, rehabilitaciji i profilaksi koristi različitim oblicima fizikalne energije (mehaničkom, toplinskom, električnom itd.).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fizikalna terapija