Hiperplazija

Objašnjenje pojma Hiperplazija:


Povećanje broja tkivnih stanica ili organa. Može biti fiziološko ili patološko.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hiperplazija