Hospicij

Objašnjenje pojma Hospicij:


Hospicij je i filozofija skrbi i moderna zdravstvena ustanova s nizom sistema pružanja pomoći ljudima na kraju života, a njihovim obiteljima - njegovateljima, čak i nakon smrti u žalovanju.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hospicij