Svjetski dan borbe protiv raka

Svjetski dan borbe protiv raka

Svjetski dan borbe protiv raka
  • Objavljeno: Srijeda, 03.02.2010.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Dana 04. veljače obilježavamo Svjetski dan borbe protiv raka. Članice Saveza onkoloških udruga "Zajedno protiv raka" podsjećaju javnozdravstenu vlast na donesenu Rezoluciju o zloćudnim tumorima, te na važnost i obvezu uključivanja civilnih udruga pacijenata u izradi i provedbi Nacionalnog plana i programa protiv raka! Bez Nacionalnog plana i programa protiv raka u koju će biti precizno ugrađeni ciljevi i strategija nije moguće realizirati ni kvalitetnu prevenciju, kao ni sustavnu skrb za već maligno oboljele pacijente.

Procjene svjetskih stručnjaka predviđaju da će smrt uzrokovana rakom dosegnuti brojku od 11 milijuna ljudi do 2030. godine, te da će se većina smrti dogoditi u zemljama u razvoju, koje su najmanje pripravne nositi se s ovim problemom. I Hrvatska je jedna od tih zemalja.

Javnozdravstvena vlast je prepoznala problem raka i poduzela značajne korake time što je pokrenula programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva te program prevencije raka vrata maternice i cijepljenjem protiv HPV-a, ali za sada još uvijek u okviru povremenih akcija i pojedinih gradova. Zbog slabijeg odaziva na pojedine programe skrininga je potrebna bolja suradnja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sa udrugama civilnog društva. Dalje, smrtnost od raka je još uvijek u porastu. Prema EUROSTAT-u i dalje smo na visokom četvrtom mjestu po smrtnosti od raka u Europi.

Zaista trebamo ubrzati postojeće programe ranog otkrivanja raka, trebamo bolju suradnju javnozdravstvene vlasti sa udrugama civilnog društva koje imaju jednu od težih i značajnijih uloga u borbi protiv raka: mijenjanje percepcije društva da rak nije smrtna presuda.

Zaista smo sretni što za 3 vrste raka postoje učinkoviti programi skrininga, ali nažalost moramo znati da postoje i tipovi raka koji nisu preventabilni, otkrivaju se kasno, te da za neke tipove raka ima malo dostupnih terapijskih opcija. Za rijetke vrste raka pojedini lijekovi nisu dostupni u našoj zemlji. Stoga, trebamo povećanje sredstva kako bismo mogli više novca usmjeriti u primarnu i sekundarnu prevenciju, suvremenu dijagnostiku, liječenje, rehabilitaciju i palijativnu skrb kroz konačno osnivanje Hospicija, kao i hitno fokusiranje na rješavanje problema kršenja prava na liječenje i diskriminacije oboljelih i njihovih njegovatelja - obitelji.

Jedini pravi način za kvalitetnu borbu protiv raka je kroz ujedinjenje svih društvenih struktura u toj namjeri. U tom smislu, onkološke udruge su osnovale Savez onkoloških udruga „Zajedno protiv raka", sa ciljem širenja glasa svih pacijenata oboljelih od raka, od učestalih vrsta do rijetkih tipova malignih oboljenja, bez obzira na dob, te jedinstvenog predstavljanja njihovih interesa prema stručnim i državnim institucijama RH.

Savez onkoloških udruga „Onkološke udruge Zajedno protiv raka!"

Koordinatorice Saveza onkoloških udruga "Zajedno protiv raka!»:

udruga Za novi dan, Katarina Katavić, 091/2319-063 udruga Jedra, Sandra Karabatić

Članice Saveza onkoloških udruga "Zajedno protiv raka!»: «Za novi dan», «Jedra», «Sve za nju!», «Europacolon», «Krijesnica», «Europa Donna», «Hrvatska zajednica laringektomiranih osoba», «Hrvatska udruga leukemija i limfoma», «Hrvatska udruga prijatelja hospicija»

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti