Ilium

Objašnjenje pojma Ilium:


Kosti kuka.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Ilium