Lupus

Objašnjenje pojma Lupus:


Lat. Lupus erythematosus

Sistemski eritemski lupus (Lupus) je autoimuna bolest u kojoj imunološki sistem postaje hiperaktivan i napada normalno, zdravo tkivo, što dovodi do simptoma kao što su upala, otok i oštećenje zglobova, te oštećenje bubrega, kože i pluća.

MKB10: L93

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Lupus