Žuč

Objašnjenje pojma Žuč:


Žućkast sekret (i ekskret) jetrenih stanica koji se kontinuirano luči u žučne kanaliće u dnevnoj količini od oko 1L.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Žuč