Istraživanja pokazala: evo kakva je kvaliteta zraka u RH!

Istraživanja pokazala: evo kakva je kvaliteta zraka u RH!

Istraživanja pokazala: evo kakva je kvaliteta zraka u RH!
  • Objavljeno: Subota, 13.02.2021.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:
Izvor slike: 123RF

Kategorija: Zanimljivosti

Povećanje koncentracije lebdećih čestica u zraku u zimskom razdoblju otvara mnoga pitanja o kvaliteti zraka i utjecaju na zdravlje. U daljnjem tekstu stampar.hr donosi osvrt na kvalitetu zraka u Republici Hrvatskoj i gradu Zagrebu prema službenim izvještajima o praćenju kvalitete zraka za 2019. godinu.

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Prema izvješću o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2019. godini (DHMZ, travanj 2020.), s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, zrak je bio II. kategorije (onečišćen zrak) za dušikov dioksid NO2 samo na mjernoj postaji Zagreb 1.

Što se tiče prizemnog ozona O3, čije najviše koncentracije bilježimo u ljetnom razdoblju, zrak je bio II. kategorije gotovo na svim mjernim postajama u Republici Hrvatskoj. I. kategorija kvalitete zraka zabilježena je jedino na postajama Osijek 1, Kopački rit i Kutina 1.

II. kategorija kvalitete zraka za lebdeće čestice PM10, s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, zabilježena je na postajama Zagreb 3, Osijek 1, Kutina 1 i Sisak 1, a za lebdeće čestice PM2,5 na postaji Slavonski Brod 1.

Kvaliteta zraka u gradu Zagrebu

Prema izvještaju o mjerenju i praćenju kvalitete zraka u gradu Zagrebu na gradskim mjernim postajama u 2019. godini (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, ožujak 2020.), s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, zrak je bio II. kategorije (onečišćen zrak) za dušikov dioksid NO2 na mjernim postajama Prilaz baruna Filipovića, Siget i Susedgrad. Što se tiče prizemnog ozona O3 u gradu Zagrebu, zrak je bio II. kategorije na mjernim postajama Ksaverska cesta i Peščenica. II. kategorija kvalitete zraka za lebdeće čestice PM10 u gradu Zagrebu, s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, zabilježena je na mjernim postajama Siget i Susedgrad.

Iz ovih izvještaja vidljivo je kako je u većem dijelu Republike Hrvatske, a ne samo u gradu Zagrebu, problem onečišćenja zraka lebdećim česticama zimi i prizemnim ozonom ljeti. Prema izvještaju Europske agencije za okoliš o stanju kvalitete zraka u Europi za 2020. godinu stanovništvo južne i srednjoistočne Europe izloženo je visokim koncentracijama lebdećih čestica, kako u zatvorenom, tako i u otvorenom prostoru (Slika 1). Prema izvještaju glavni uzrok viših koncentracija lebdećih čestica u tom dijelu Europe su kućna ložišta tj. izgaranje nekvalitetnih krutih goriva, kao što su ugljen i drvo.

Portal "Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj" (http://iszz.azo.hr/iskzl/help.htm) europskim indeksom kvalitete zraka prikazuje trenutno stanje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Na portalu su, uz razinu indeksa kvalitete zraka, prikazane i zdravstvene poruke koje pružaju preporuke za opću populaciju i za osjetljive skupine građana i osobe slabijeg zdravlja, koji uključuje odrasle i djecu s dišnim i srčanim bolestima. Europski indeks kvalitete zraka omogućava bolje razumijevanje trenutnog stanja kvalitete zraka u mjestu u kojem živimo, radimo ili kamo putujemo.

Za detaljnije informacije, posjetitewww.stampar.hr!

Najčitanije zanimljivosti