Lijek za osteoporozu i prijelom

Lijek za osteoporozu i prijelom

Lijek za osteoporozu i prijelom
  • Objavljeno: Subota, 12.07.2008.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Postoji povećanje dokaza koji upućuju na to da dugotrajno uzimanje aledronata može previše suprimirati metabolizam kostiju, izvještava dr. Joseph M. Lane s kolegama u časopisu Orthopaedic Trauma.

Da bi istražili rizik, istraživački tim u New Yorku pregledao je više od 70 pacijenata s prijelomima femura koji su primljeni u Centar za traume od 2002. do 2007. godine. Srednja dob pacijenata bila je 75 godina i uključivala je 59 žena. Prema podacima 25 pacijenata (36%) bilo je na terapiji aledronatom. 19 od 20 pacijenata koji su imali sličan prijelom su također uzimali aledronat. Ostalim pacijentima je poslije dijagnosticiran rak.

Prosječno trajanje uzimanja aledronata bilo je znatno duže u pacijenata sa ?stres? prijelomima femura u odnosu prema 6 pacijenata koji nisu imali taj oblik prijeloma, i to 6.9 naprema 2.5 godina uzimanja lijeka.

No s druge strane, nije bilo značajnijih razlika u dobi, rasi, tjelesnoj masi ili povijesti same osteoporoze između pacijenata s i onih bez prijeloma, ističe se u izvještaju.

Lane i njegovi kolege pozivaju na daljnja istraživanja da se odredi je li taj učinak povezan sa svim bifosfonatima i je li samo prvo uočen na aledronatu s obzirom na to da je taj lijek najduže na tržištu i najviše se upotrebljavao.

U međuvremenu, liječnici koji prepisuju bifosfonate tijekom dužeg razdoblja moraju pažljivo promatrati pacijente u smislu praćenja regeneracije kostiju. Lane savjetuje da ako pretrage iz krvi pokazuju nisku razinu koštane pregradnje bifosfonate treba ukinuti dok se navedeno ne vrati na normalu.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti