Odjeli za starije

Odjeli za starije

Odjeli za starije
  • Objavljeno: Ponedjeljak, 16.03.2009.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Stariji pacijenti koji su hospitaliziranu u specijalnim gerijatrijskim jedinicama pokazuju manje smanjenje u funkcioniranju i imaju veće šanse da će se vratiti kući nego njihovi vršanjci koji su hospitalizirani u regularnim jedinicama, objavljeno je na Reuters Health.

To je zaključak do kojeg je došao istraživački tim iz Španjolske, čiji se pregled prethodno objavljenih studija pojavio u izdanju za siječanj časopisa „BMJ Online First“.

Prema vodećem autoru dr. Juanu J. Baztanu s Hospital Central Cruz Roja iz Madrida i njegovim kolegama, gerijatrijske jedinice „daju veću pažnju pacijentovoj razini funkcioniranja, specifičnom liječenju dijagnoza koje su uobičajene za starije ljude, i integrirano planiraju otpust da bi se maksimizirali klinički ishodi.“

Takve jedinice imaju liječnike educirane za rad sa starijima, medicinske sestre obučene za rad sa starijom populacijom, terapeute i socijalne radnike. Pacijenti se liječe zbog problema kao što su upale pluća i druge infekcije, zatajenje srca i plućne bolesti koje ne zahtijevaju liječenje u jedinicama intenzivnog liječenja.

Istraživači su analizirali 11 studija koje su uspoređivale ishode njege u gerijatrijskim jedinicama i konvencionalnim bolničkim odjelima za pacijente u dobi od 65 godina i starije.

Tri su studije analizirale smanjenje u funkcioniranju, definirano kao gubitak samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima. Ovi su rezultati pokazali da je njega u gerijatrijskim jedinicama bila povezana s nižim rizikom od smanjenja funkcionalnosti nakon otpusta iz bolnice.

Vjerovatnost nastavka života kod kuće nakon otpusta iz bolnice je također bila veća za pacijente koji su liječeni u gerijatrijskim jedinicama. Studije su također uputile na trend skraćenja hospitalizacije i smanjenja troškova bolničke njege.

Baztan-ov tim preporučuje da bi se buduća istraživanja trebala „fokusirati na utjecaj akutnih gerijatrijskih jedinica na smanjenje funkcionalnosti i da bi trebalo pokušati indentificirati specifične aktivnosti koje su povezane s tim učinkom“.

Za MojDoktor:
Maja Vajagić, dr.med.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti