Pravila za sudjelovanje u natječaju „Testeraj by: CentarZdravlja“

Pravila za sudjelovanje u natječaju „Testeraj by: CentarZdravlja“

Pravila za sudjelovanje u natječaju „Testeraj by: CentarZdravlja“
  • Objavljeno: Petak, 02.04.2021.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:
Izvor slike: 123RF

Kategorija: Zanimljivosti

Pravila za prijavu i sudjelovanje u natječaju „Testeraj by: CentarZdravlja“ (u nastavku: Pravila)

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač natječaja „Testeraj by: CentarZdravlja“ (u nastavku: Natječaj) je agencija Kreativna Poslovna Rješenja, OIB: 09811000274 (u nastavku: Priređivač).

Prihvaćanjem uvjeta i Pravila Natječaja „Testeraj by: CentarZdravlja “, smatra se da sudionik bezuvjetno i neopozivo prihvaća navedena pravila.

2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se održava na portalu CentarZdravlja.hr, na web adresi www.centarzdravlja.hr, a traje 7 dana od objave Natječaja, osim ako Priređivač ne odredi dulji rok za prijavu na Natječaj, što će biti navedeno u prijavnoj anketi.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Sudionik natječaja može biti svaka punoljetna fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, koja je ispunila prijavnu anketu za sudjelovanje u Natječaju i ispunila ostale uvjete iz ovih Pravila.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji.

Svaki sudionik svojim sudjelovanjem jamči da su podaci s kojima se prijavio za Natječaj točni.

4. PRAVILA SUDJELOVANJA

Svaki korisnik koji želi sudjelovati u Natječaju treba ispuniti prijavnu anketu za sudjelovanje u Natječaju.

Dobitnike bira žiri koji čini uredništvo portala CentarZdravlja.hr, a birat će ih temeljem odgovora u prijavnoj anketi, ovisno o tome odgovara li profil prijavljene osobe ciljanoj skupini za testiranje proizvoda.

U izboru žirija sudjelovat će svi anketni odgovori pristigli u roku navedenom u anketnom upitniku.

Odabir će provesti žiri sastavljen od tri člana koji će voditi evidenciju dobitnika. Odabir mora biti jednoglasan. Stručni žiri će činjenice važne za odabir evidentirati u računalu.

Rezultati odabira su konačni. Žalbe nisu moguće.

Svi anketni odgovori koji zadovoljavaju uvjete Natječaja bit će uključeni u postupak odabira.

Priređivač Natječaja dobitnike će kontaktirati na e-mail adresu koju su ostavili u prijavnoj anketi. Dobitnici trebaju u roku od 24 sata nakon primitka e-pošte na istu odgovoriti slanjem svojih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, poštanski broj i broj mobitela), koji su potrebni za slanje proizvoda od strane Priređivača. Dobitnik će e-mailom primiti i poveznicu na anketni upitnik o zadovoljstvu proizvodom, na koji treba odgovoriti u zadanom roku nakon primitka proizvoda.

Navedena pravila predstavljaju uvjet sudjelovanja s kojim se sudionici moraju složiti prihvaćanjem ovih Pravila.

Ako dobitnik u roku od 24 sata nakon objave dobitnika slanjem e-maila ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje, gubi pravo na isprobavanje proizvoda u sklopu Natječaja, a proizvod će biti ponuđen drugom Sudioniku po izboru žirija.

Proizvod će dobitniku biti poslan na kućnu adresu. Priređivač nije dužan odgovoriti na zahtjeve sudionika koji nisu dali svoje osobne podatke ili ih nisu dali na vrijeme.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost niti sudjeluje u eventualnim sporovima sudionika oko vlasništva nad proizvodom. Bilo koji spor koji se odnosi na vlasništvo nad proizvodom ne utječe na pravilo da Priređivač dodjeljuje proizvod osobi koja je poslala podatke putem e-maila ili bilo kojoj od njegovih zakonski ovlaštenih osoba.

5. BROJ PROIZVODA ZA TESTIRANJE I OBAVJEŠTAVANJE POBJEDNIKA

Svaki dobitnik dobit će po jedno pakiranje proizvoda Marsovci GUMMI ECHINACEA na testiranje.

Osobni podaci sudionika se prikupljaju i obrađuju sukladno točki 8. ovih Pravila. Preuzimanjem proizvoda od strane Sudionika prestaju sve obveze Priređivača prema Sudioniku odnosno dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati proizvod u većim količinama ili drugačiji od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Priređivača. Proizvod nije zamjenjiv za novac, drugi proizvod ili uslugu.

6. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Priređivač će pregledati sve prijave te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalificira Sudionika ako:

  • sudionik prekrši Pravila;

  • sudionik ne odgovori na upit Priređivača u roku od 24 sata ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

  • sudionik se koristi lažnim e-mailom ili imenom,

  • bilo koji odgovor u anketnom upitniku ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim Pravilima ili zakonom

7. OSOBNI PODACI

Osobni podaci sudionika nagradne igre obrađuju se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalnim i EU propisima odnosnima na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima RH.

U svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja tvrtki KPR d.o.o. sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail, adresa, poštanski broj i broj mobitela.

Navedeni osobni podaci su nužni podaci za sudjelovanje u Natječaju te su nužni za ispunjavanje pravnih obveza KPR d.o.o. sudionicima Natječaja, u smislu izbora dobitnika i dodjele proizvoda, sve sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeni osobni podaci upotrebljavat će se isključivo u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri i neće se koristiti u neke druge svrhe.

KPR d.o.o. osobne podatke sudionika dostavit će kurirskoj službi koja će dostaviti proizvod na adresu dobitnika. Na portalu CentarZdravlja.hr, na web adresi www.centarzdravlja.hr, javno će se objaviti inicijali dobitnika i njihove recenzije iz ispunjenog anketnog upitnika.

Sudionici Natječaja imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od KPR d.o.o. i zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njih te imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka. Odgovorna osoba u KPR d.o.o. za izvršavanje prava pojedinca je službenik za zaštitu osobnih podataka KPR d.o.o. kojeg sudionici mogu kontaktirati na e-mail: info@kpr.hr, tel: +385 (1) 63 80 754

U slučaju da sudionici smatraju da su njihovi osobni podaci nezakonito obrađeni, imaju pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

8. PREKID NATJEČAJA

Priređivač zadržava pravo da prekine Natječaj u slučaju okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kom slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Priređivaču. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom portalu CentarZdravlja.hr, na web adresi www.centarzdravlja.hr.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Preuzmite CentarZdravlja vodič

Ojačajte imunitet i spriječite prehladu i gripu!

Slanjem vodiča na odabranu e-mail adresu suglasni ste sa prijavom na CentarZdravlja newsletter.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti