Adenovirus

Objašnjenje pojma Adenovirus:


Jedan od virusa koji uzrokuje običnu prehladu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Adenovirus