Antagonisti

Objašnjenje pojma Antagonisti:


Faktori koji djeluju jedan nasuprot drugome.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Antagonisti