Astigmatizam

Objašnjenje pojma Astigmatizam:


Refrakcijska očna anomalija kod koje se usporedne zrake svjetlosti koje se lome u dioptričkom aparatu oka ne sastaju u jednom nego u više žarišta.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Astigmatizam