Downov sindrom

Objašnjenje pojma Downov sindrom:


Poremećaj broja kromosoma. Umjesto normalnog broja od 46 kromosoma, zbog viška od od jednog 21. kromosoma u stanicama se nalazi 47 kromosoma.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Downov sindrom