Enzim

Objašnjenje pojma Enzim:


Supstanca koja potiče kemijske procese.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Enzim