ESR

Objašnjenje pojma ESR:


Skraćenica od engl. erythrocyte sedimentation rate ? brzina sedimentacije eritrocita (vidi).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: ESR