Forceps

Objašnjenje pojma Forceps:


Porodnička kliješta.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Forceps