Hiper

Objašnjenje pojma Hiper:


Prefiks koji znači iznad ili više od normalne vrijednosti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hiper