Hiperglikemija

Objašnjenje pojma Hiperglikemija:


Povišena koncentracija glukoze u krvi.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hiperglikemija