Hipertrofija

Objašnjenje pojma Hipertrofija:


Nenormalno povećanje ili rast tkiva ili organa, odnosno dijela organa zbog povećanja veličine stanica koje ih izgrađuju.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipertrofija