Hipoksija

Objašnjenje pojma Hipoksija:


Pomanjkanje kisika u stanicama organizma.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipoksija