Hrskavica

Objašnjenje pojma Hrskavica:


Elastično vezivno tkivo na spojištu kosti i nekim dijelovima kostura uključujući nos i uši.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hrskavica