Saharin

Objašnjenje pojma Saharin:


Tvar koja je stotinu puta slađa od konzumnog šećera. Koristi se kao umjetni zaslađivač.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Saharin