Žučni kamenci

Objašnjenje pojma Žučni kamenci:


Postojanje kamenaca u žučnom traktu. Po sastavu mogu biti: kolesterolski, miješani i pigmentni.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Žučni kamenci