Tražena oznaka bakterije je pronađena na sljedećim stranicama: