Aviomarin tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Aviomarin tablete

Što sadrže Aviomarin tablete?

Djelatna tvar je dimenhidrinat.

Jedna Aviomarin 50 mg tableta sadrži 50 mg dimenhidrinata.

Pomoćne tvari su: celuloza, mikrokristalična; talk; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Kako Aviomarin tablete izgledaju i sadržaj pakovanja?

Aviomarin 50 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete, glatke površine, s urezanom oznakom "A" na jednoj strani tablete.

Aviomarin 50 mg tablete dostupne su u pakovanju od 3 ili 5 tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Aviomarin tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Aviomarin tablete ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.

Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate.

Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Primjena

Što su Aviomarin tablete i za što se koriste?

Aviomarin 50 mg tablete pripadaju skupini lijekova koja se naziva: Pripravci koji djeluju na respiratorni sustav;  Antihistaminici za sustavnu primjenu; Aminoalkilni eteri.

Aviomarin 50 mg tablete koriste se za:

 • Prevenciju i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja.
 • Prevenciju i liječenje mučnine i povraćanja drugog uzroka (osim u slučajevima uzimanja kemoterapeutika za liječenje raka).
Doziranje

Kako uzimati Aviomarin tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni

Preporuča se sljedeći način doziranja Aviomarin tableta:

Prevencija

Najmanje 30 minuta prije planiranog putovanja ili primjene lijeka koji se slabo podnosi:

 • odrasli i djeca starija od 14 godina: 50 do 100 mg (1-2tablete),
 • djeca u dobi od 5 do 14 godina: 25 mg do 50 mg (½ - 1 tableta). Zatreba li, doza se može uzeti ponovno, u razmacima od svakih 4-6sati.

Mučnina i povraćanje

 • Odrasli i djeca starija od 14 godina: 50 do 100 mg (1-2 tablete), svakih 4 do 6 sati ako zatreba, no ne više od 400 mg na dan.
 • Djeca u dobi od 5 do 14 godina: 25 mg do 50 mg (½-1 tableta), svakih 6 do 8 sati ako zatreba, no ne više od 150 mg na dan.

U starijih osoba lijek treba primijeniti u najnižoj preporučenoj dozi za odrasle budući da su osjetljivi na antikolinergičke učinke lijeka.

Liječenje treba biti što kraće.

Lijek se može uzeti neovisno od uzimanja hrane. Tablete treba progutati s dovoljno tekućine (npr. s vodom).

Ako uzmete više Aviomarin tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine Aviomarin tableta, odmah se javite svom liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ako je moguće, sa sobom ponesite lijek i ovu uputu

Prvi simptomi predoziranja javljaju se oko 30 minuta do 2 sata nakon uzimanja toksične doze (25 mg/kg tjelesne težine) i sastoje se uglavnom od: glavobolje i omaglice, progresivnog umora i omamljenosti.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Aviomarin tablete:

 • ukoliko ste preosjetljivosti na dimenhidrinat ili na bilo koji drugi sastojak lijeka;
 • u slučaju akutnog astmatskog napadaja;
 • u slučaju glaukoma uskog kuta;
 • ako imate feokromocitom;
 • u slučaju porfirije;
 • ako imate hipertrofiju prostate;
 • ako imate grčeve (epilepsija, eklampsija);
 • djeca mlađa od 5 godina.

Budite oprezni s Aviomarin tabletama

Iako Aviomarin 50 mg tablete odgovaraju većini ljudi, neki ih ljudi trebaju uzimati s oprezom. Oprez je nužan u bolesnika sa suženjem pilorusa (dio želuca na prijelazu u tanko crijevo), poremećajima jetre, poremećajem srčanog ritma, bradikardijom, povišenim krvnim tlakom, kroničnim poremećajem disanja, astmom, niskom serumskom koncentracijom kalija i magnezija.

Poseban oprez preporuča se kod bolesnika s urođenim sindromom produljenog QT intervala ili drugim klinički značajnim srčanim poremećajima (koronarna bolest, poremećaji cirkulacije, aritmije) te kod onih koji istovremeno uzimaju lijekove koji produžuju QT interval ili uzrokuju hipokaliemiju.

Uzimanje drugih lijekova s Aviomarin tabletama

Recite liječniku ako uzimate neki od slijedećih lijekova:

 • koji djeluju na središnji živčani sustav (antipsihotici; hipnotici; sedativi; anestetici; analgetici; antikolinergički lijekovi kao što su atropin, biperiden, triciklički antidepresivi;) jer istovremena primjena može dovesti do jačanja učinaka tih lijekova. Osobito je važno da istovremeno ne koristite antidepresive iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAOI) što može dovesti do paralitičkog ileusa (crijevne paralize) opasnog po život, retencije urina i povišenog očnog tlaka.
 • koji produljuju QT interval, što je vidljivo iz EKG zapisa (npr. antibiotici, neuroleptici, antiaritmici, antimalarici).
 • koji dovode do hipokalemije (smanjena koncentracija kalija u krvi) kao npr. specifični diuretici – lijekovi koji potiču bubrege na izlučivanje soli, a samim time i tekućine iz organizma te tako normaliziraju krvni tlak.
 • Antihipertenzive (lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka) jer mogu dovesti do pojačanog umora i pojačanih antihipertenzivnih učinaka.

Aviomarin tablete bi mogle prikriti rezultate alergijskih testova.

Nadalje, potrebno je uzeti u obzir da Aviomarin tablete mogu prikriti potencijalne ototoksične učinke (učinci štetni za sluh) lijekova iz skupine aminoglikozida (pripravci za liječenje bakterijskih infekcija).

Tijekom primjene Aviomarin tableta potrebno je izbjegavati alkohol zbog moguće promjene ili intenziteta učinka dimenhidrinata (djelatne tvari lijeka). To može i smanjiti sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Dimenhidrinat se ne smije primjenjivati u zadnjim tjednima trudnoće jer može dovesti do preranih kontrakcija uterusa. Lijek se može primjenjivati tijekom prvih 6 mjeseci samo ako druge nefarmakološke mjere nisu dale željene rezultate.

Dimenhidrinat se izlučuje u majčino mlijeko. Do sada nisu zabilježeni neželjeni učinci na dojenčad. Ako se pojave znakovi nadraženosti kod dojenčadi, potrebno je razmotriti prekid primjene lijeka ili prekid dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Budući da Aviomarin tablete slabe psihomotoričke sposobnosti, lijek ne smiju uzimati osobe koje upravljaju vozilima ili pokretnim strojevima.

Kao i svi drugi lijekovi, Aviomarin tablete mogu uzrokovati nuspojave, iako ne kod svakog. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Nuspojave razvrstane po učestalosti možemo klasificirati kao:

 • Vrlo često: u više od 1 na 10 korisnika
 • Često: u 1 do 10 na 100 korisnika
 • Manje često: u 1 do 10 na 1000 korisnika
 • Rijetko: u 1 do 10 na 10 000 korisnika
 • Vrlo rijetko: u manje od 1 na 10 000 korisnika
 • Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Srčani poremećaji

Rijetko: tahikardija.

Poremećaji krvi i limfnoga sustava

Nepoznato: poremećaji krvnih stanica.

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: izrazita pospanost, omamljenost, omaglica.

Poremećaji oka

Često: poremećaji vida, povišeni intraokularni tlak.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Često: kongestija nosa.

Poremećaji probavnog sustava

Često: mučnina, povraćanje, abdominalna bol, zatvor, proljev, suhoća usta.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Često: poremećaji mokrenja.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nepoznato: alergijske kožne reakcije, fotoosjetljivost.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo često: mišićna slabost

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često: paradoksalna reakcija na lijek, drhtanje.

Poremećaji jetre i žuči

Nepoznato: oštećena funkcija jetre, kolestatska žutica.

Psihijatrijski poremećaji

Često: promjene raspoloženja, uznemirenost, nesanica, tjeskoba

Nepoznato: poremećaji spavanja nakon iznenadnog prekida uzimanja lijeka, ovisnost.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci