Bronchostop Sine sirup

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Bronchostop Sine sirup

Što Bronchostop Sine sirup sadrži?

Djelatne tvari su suhi ekstrakt timijanove zeleni i tekući ekstrakt korijena običnog bijeloga sljeza.

15 ml (16,7 g) oralne otopine sadrži:

  • 0,12 g ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen) (7-13 : 1), ekstrakcijsko otapalo: voda i
  • 0,83 g tekućega ekstrakta iz Althaea officinalis L., radix (korijen običnog bijeloga sljeza) (1 : 12-14), ekstrakcijsko otapalo: voda.

Drugi sastojci su:

ksilitol, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, ekstrakt maline, aroma maline, ksantanska guma, citratna kiselina, hidrat (E 330), maltodekstrin, arapska guma, pročišćena voda.

Kako Bronchostop Sine sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Bronchostop Sine sirup je smeđecrvena, viskozna otopina s mirisom i okusom timijanove zeleni i malina. 120 ml oralne otopine u smeđoj staklenoj boci s nastavkom za doziranje i polietilenskim zatvaračem.

Mjerna čaša sa skalom između 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno mjerenje preporučene količine.

Kako čuvati Bronchostop Sine sirup?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite bocu. Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Bronchostop Sine sirup i za što se koristi?

Bronchostop Sine sirup je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje produktivnog kašlja povezanog s prehladom i ublažavanje nadražaja ždrijela i povezanog kašlja, isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

Bronchostop Sine sirup namijenjen je za primjenu u djece starije od 4 godine i odraslih.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Doziranje

Kako uzimati Bronchostop Sine sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti u dobi od 12 godina ili stariji:

15 ml svaka 3 do 4 sata (4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti najviše 6 doza (90 ml) dnevno.)

Djeca u dobi od 4 do 12 godina

7,5 ml svaka 3 do 4 sata (4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti najviše 6 doza (45 ml) dnevno.)

Djeca mlađa od 4 godine

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 4 godine jer ne postoji dovoljno podataka.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Uzimajte Bronchostop Sine sirup nerazrijeđen, stavljajući gore navedenu dozu u mjernu čašu koja ima skalu od 2,5 ml do 20 ml.

Trajanje primjene

Samoliječenje Bronchostop Sine sirupom treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne dođe do značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebali biste se obratiti liječniku jer može biti prisutna ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više Bronchostop Sine sirupa nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U ovome slučaju, molimo obavijestite Vašeg liječnika koji će odlučiti o potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti Bronchostop Sine sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Bronchostop Sine sirup

Ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka ili na bilo koju biljku iz porodice Lamiaceae.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio „Sadržaj pakiranja i druge informacije“.

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju vrućice, otežana disanja ili gnojnoga iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 4 godine.

Drugi lijekovi i Bronchostop Sine sirup

Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

Primjena tijekom trudnoće i dojenja ne preporučuje se zbog nedostatka podataka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bronchostop Sine sirup sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Bronchostop Sine sirup sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije koje se mogu pojaviti kao odgođene reakcije.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Reakcije preosjetljivosti, kao i želučani poremećaji, uočeni su u lijekova koji sadrže timijanovu zelen. Učestalost pojave nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci