Bronchostop pastile

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Bronchostop pastile

Što Bronchostop pastile sadrže?

Jedna Bronchostop pastila sadrži:

Djelatna tvar je: 59,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen); (7–13 : 1), ekstrakcijsko otapalo : voda

Drugi sastojci su: arapska guma (E414), fruktoza, sorbitol, tekući, nekristalizirajući (E420), maltodekstrin, citratna kiselina, bezvodna (E330), saharinnatrij (E954), aroma aronije, aroma šumskog voća, parafin, tekući, vosak, bijeli (E901), pročišćena voda.

Kako Bronchostop pastile izgledaju i sadržaj pakiranja?

Bronchostop pastile su šesterokutne, smeđe pastile voćnog okusa, promjera 18,5–21,5 mm. Bronchostop pastile pakirane su u PVC/ PE/ PVDC Alu blister i dostupne su u pakiranju od 20 (2x10) i 40 (4x10) pastila. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati Bronchostop pastile?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati blister u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što su Bronchostop pastile i za što se koriste?

Bronchostop pastile su tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje kod produktivnog kašlja povezanog s prehladom, isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

Bronchostop pastile namijenjene su za primjenu u djece starije od 6 godina  i odraslih. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Doziranje

Kako uzimati Bronchostop pastile?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti iznad 12 godina starosti

1 - 2 pastile, svaka 3 do 4 sata 4 puta na dan; ako je potrebno, može se uzeti do 6 puta na dan. Najviša dnevna doza je 12 pastila.

Djeca u dobi od 6 do 12 godina: 1 pastila, 3 puta na dan.

Djeca mlađa od 6 godina

Zbog nedostatka podatka i s obzirom na postojanje mogućnosti da se cijela pastila slučajno proguta, Bronchostop pastile ne preporučuju se djeci mlađoj od 6 godina.

Način primjene

Za usta i ždrijelo.

Pastile se trebaju polagano otopiti u ustima.

Trajanje primjene

Samoliječenje s Bronchostop pastile treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne dođe do značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebate se obratiti liječniku, jer može biti prisutna ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više Bronchostop pastile nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom, simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U ovom slučaju, molimo obavijestite svojeg liječnika. Ako je potrebno, on/ona može donijeti odluku o svim potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti Bronchostop pastile

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Bronchostop pastile

Ako ste alergični na timijanovu zelen ili neki drugi sastojak ovog lijeka, ili neku drugu biljku iz porodice Lamiaceae.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio „ Sadržaj pakiranja i druge informacije“.

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju otežanog disanja, vrućice ili gnojnog iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Bronchostop pastile

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uslijed nedostatka podataka, primjena tijekom trudnoće i dojenja ne preporučuje se.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bronchostop pastile sadrže fruktozu i sorbitol.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Napomena za dijabetičare: 1 pastila odgovara približno 0,1 jedinici ugljikohidrata. To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika sa šećernom bolešću.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Molimo, obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako bilo koja od navedenih nuspojava postane ozbiljna ili ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava koja nije navedena u ovoj uputi.

Reakcije preosjetljivosti kao i želučani poremećaji uočeni su kod lijekova koji sadrže timijanovu zelen. Učestalost pojave nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci