Bronchostop sirup

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Bronchostop sirup

Što Bronchostop sirup sadrži?

Djelatne tvari su tekući ekstrakt timijanove zeleni i tekući ekstrakt korijena običnog bijelog sljeza.

5 ml (5,7 g) oralne otopine sadrži:

  • 0,77 g tekućeg ekstrakta iz Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L., herba (timijanova zelen) (1 : 2– 2,5); ekstrakcijsko otapalo: otopina amonijaka 10 % m/m: glicerol 85 % m/m: etanol 90 % V/V: voda (1 : 20 : 70 109) i
  • 0,66 g tekućeg ekstrakta iz Althaeae officinalis L., radix (korijen običnog bijelog sljeza) (1 : 20), ekstrakcijsko otapalo: voda.

Lijek sadrži 285 mg etanola u 5 ml oralne otopine porijeklom iz ekstrakcijskog otapala.

Drugi sastojci su:

  • koncentrirani sok maline, askorbatna kiselina, saharoza, metilparahidroksibenzoat (E 218), propilparahidroksibenzoat (E 216), pročišćena voda.

Kako Bronchostop sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Bronchostop sirup je smeđecrvena, viskozna otopina, s mirisom i okusom timijanove zeleni i malina.

150 ml oralne otopine u smeđoj staklenoj boci s nastavkom za doziranje i politelienskim zatvaračem. Mjerna čaša sa skalom između 2,5 ml i 20 ml omogućuje precizno mjerenje preporučene količine.

U lijekovima koji sadrže tinkturu može se pojaviti zamućenje, te može nastati talog ili naslaga na unutarnjoj strani zatvarača što nema utjecaja na učinkovitost ili kakvoću lijeka.

Kako čuvati Bronchostop sirup?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Čuvati bocu u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite bocu.

Nakon otvaranja boce, sadržaj iskoristite unutar 4 tjedna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Bronchostop sirup i za što se koristi?

Bronchostop sirup je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje produktivnog kašlja povezanog s prehladom i ublažavanje nadražaja ždrijela i povezanog kašlja, isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

Bronchostop sirup namijenjen je za primjenu u djece starije od 6 godina, adolescenata i odraslih. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Doziranje

Kako uzimati Bronchostop sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle osobe i adolescenti iznad 12 godina starosti

10 ml svaka 2- 3 sata do 6 puta na dan; sveukupna dnevna doza je najviše 60 ml.

Djeca u dobi od 6 do 12 godina starosti

5 ml svaka 4 sata do 6 puta na dan; sveukupna dnevna doza je najviše 30 ml.

Djeca mlađa od 6 godina

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 6 godina uslijed nedostatka podataka.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Uzimajte Bronchostop sirup nerazrijeđen, stavljajući gore navedenu dozu u mjernu čašu koja ima skalu od 2,5 ml do 20 ml, te progutajte.

Trajanje primjene

Samoliječenje s Bronchostop sirupom treba biti ograničeno na pet dana. Ako do tada ne dođe do značajnijeg poboljšanja ili se simptomi pogoršaju, trebate se obratiti liječniku, jer može biti prisutna ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više Bronchostop sirupa nego što ste trebali

Nakon predoziranja ovim lijekom, simptomi poznati kao nuspojave mogu imati jači intenzitet. U ovom slučaju, molimo obavijestite Vašeg liječnika koji će odlučiti o potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti Bronchostop sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Bronchostop sirup:

  • ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka ili na bilo koju biljku iz porodice Lamiaceae.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, molimo pogledajte dio „ Sadržaj pakiranja i druge informacije“.

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju vrućice, otežanog disanja ili gnojnog iscjetka, morate se obratiti liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 6 godina.

Bronchostop sirup ne smije se propisivati bolesnicima koji su ovisni o alkoholu. Oprez je potreban i kod trudnica, dojilja, djece i rizičnih grupa kao što su osobe koje pate od bolesti jetre ili padavice.

Drugi lijekovi i Bronchostop sirup

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uslijed nedostatka podataka i sadržaja alkohola, primjena tijekom trudnoće i dojenja ne preporučuje se.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bronchostop sirup sadrži saharozu, alkohol i konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat

Informacije za dijabetičare: Jedna doza (5 ml) sadrži 1,75 g  saharoze, što odgovara približno 0,15 jedinica ugljikohidrata (CE). To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika sa šećernom bolešću.

Bronchostop sirup sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Alkohol: Ovaj lijek sadrži približno 285 mg etanola u 5 ml. Sadržaj alkohola po pojedinoj dozi odrasle i adolescente od dvanaeste godine odgovara 14,35 ml piva i 5,98 ml vina. Sadržaj alkohola po pojedinoj dozi za djecu od četiri do dvanaest godina starosti odgovara 7,18 ml piva i 2,99 ml vina (pogledajte dio „Upozorenja i mjere opreza“).

Bronchostop sirup sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije koje se mogu pojaviti kao odgođene reakcije (pogledajte dio ”Nemojte uzimati Bronchostop sirup“).

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti  kod svakoga.

Reakcije preosjetljivosti, kao i želučani poremećaji uočeni su u lijekova koji sadrže timijanovu zelen. Učestalost pojava nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci