Facebook prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Sinusan eterično ulje

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Sinusan eterično ulje

Sastojci

Mentha arvensis oil, limonen, linalol.

Kemotip

L-mentol≥25%, menton ≥25%

Dobivanje

Destilacija cijelog nadzemnog dijela biljke vodenom parom.

Primjena

Eterično ulje japanske metvice.

Aromaterapija.

Mjere opreza

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

H411 Otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P301+P310 ako se proguta: odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

P302+P352 u slučaju dodira s kožom: oprati velikom količinom vode i sapuna.

P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Što su proizvodi s posebnom namjenom?

Proizvodi s posebnom namjenom su proizvodi ili pripravci koji se primjenjuju na koži ili koji dolaze u dodir sa sluznicom ili drugim dijelovima ljudskog tijela, kao npr. s usnicama, kosom, noktima itd.

Takvi proizvodi imaju točno određenu, specifičnu namjenu i ograničeno vrijeme primjene, vezano uz ublažavanje simptoma određenih zdravstvenih indikacija.

Sponzorski članci