Agonija

Objašnjenje pojma Agonija:


Promjene na bolesniku koje ukazuju na predstojeću smrt.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Agonija