Alergija

Objašnjenje

Imunološka reakcija protiv stranih antigena (tvari) prilikom koje dolazi i do oštećenja vlastitih tkiva.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Alergija