Anencefalija

Objašnjenje

Teški prirođeni poremećaj u razvoju lubanje i mozga.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Anencefalija