Chronova bolest

Objašnjenje pojma Chronova bolest:


Upalna bolest crijeva nepoznatog uzroka. Može zahvatiti bilo koji dio probavne cijevi.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Chronova bolest