Fascija

Objašnjenje pojma Fascija:


Ovojnica, vezivna opna koja obavija ili odjeljuje mišiće.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fascija