Hormon

Objašnjenje pojma Hormon:


Tvar koja se stvara u organu tijela i prenosi se tjelesnim tekućinama u drugi organ ili tkivo, gdje ima poseban učinak.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hormon