Nasilje nad pretilima je sve češće

Nasilje nad pretilima je sve češće

Nasilje nad pretilima je sve češće
  • Objavljeno: Utorak, 04.05.2010.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Veća je vjerojatnost da će pretilo dijete privući nasilnike i biti zlostavljano od strane vršnjaka, neovisno o spolu, rasi, ekonomskom statusu, socijalnim vještinama i obrazovanju.

Pretilost među djecom je sve češća. Liječnici, koji se bave pretilom djecom, bi trebali razmotriti i mobbing koji je najčešće neizostavan dio njihova odrastanja. Oni su tada depresivni, tjeskobni, obuzima ih osjećaj neshvaćenosti i neprihvaćenosti. Istraživači najviše krive roditelje jer bi oni trebali paziti na djetetov način prehrane, posebice ako je pretilost obiteljski problem ili genetski predodređena.

Nasilje je također sve češći problem, a nasilnici svoje žrtve ne biraju. U Hrvatskoj je svako sedmo dijete pretilo, a svako četvrto je žrtva bullynga. Ovo stanje je zabrinjavajuće jer ostavlja trajne tragove na djecu koja su žrtva nasilja.

Potrebno je napraviti reformu u odgoju gdje će roditelji svojoj djeci objasniti besmisao nasilja te ga naučiti kako izbjeći nasilje ili se naučiti nositi sa nasilnicima. Trebali biste već početi sa svojim djetetom jer je možda baš ono potencijalni nasilnik ili žrtva nasilja.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti