Pravila Nagradnog natječaja "Procvjetaj uz FOREO"

Pravila Nagradnog natječaja "Procvjetaj uz FOREO"

Pravila Nagradnog natječaja "Procvjetaj uz FOREO"
  • Objavljeno: Utorak, 12.03.2024.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:
Izvor slike: CENTAR ZDRAVLJA

Kategorija: Zanimljivosti

Pravila Nagradnog natječaja „Procvjetaj uz FOREO“ (u nastavku: Pravila)

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač nagradnog natječaja „Procvjetaj uz FOREO“ (u nastavku: Natječaj) je agencija Kreativna Poslovna Rješenja, OIB: 09811000274 (u nastavku: Priređivač), u svrhu promidžbe portala CentarZdravlja, s naglaskom na promidžbu kategorije Testeraj.

Prihvaćanjem uvjeta i Pravila Nagradnog natječaja „Procvjetaj uz FOREO“ na Facebook fan page-u facebook.com/centarzdravlja/, smatra se da sudionik bezuvjetno i neopozivo prihvaća navedena pravila.

2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se na Facebook fan page-u , na web adresi https://www.facebook.com/centarzdravlja/, traje 48 dana od objave nagradnog natječaja na dan 12. ožujka 2024. u 3 kruga.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Sudionik nagradnog natječaja može biti svaka punoljetna fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima otvoren profil na društvenoj mreži Facebook, koja je na Facebook fan page-u www.facebook.com/centarzdravlja/ odgovorila na nagradni zadatak, koja je član Facebook grupe Testeraj by CentarZdravlja.hr i koja je ispunila ostale uvjete iz ovih Pravila.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji.

Svaki sudionik svojim sudjelovanjem jamči da su podaci s kojima se prijavio za nagradni natječaj točni.

4. PRAVILA SUDJELOVANJA

Svaki korisnik koji želi sudjelovati u Natječaju treba odgovoriti na pitanje postavljeno u objavi. U Natječaju mogu sudjelovati samo članovi i članice Facebook grupe Testeraj by CentarZdravlja.hr.

Dobitnike bira žiri koji čini uredništvo portala CentarZdravlja.hr, a birat će ih prema kriteriju nasumičnosti ili najkreativnijeg odgovora na postavljeno pitanje.

U izboru žirija sudjelovat će svi odgovori na nagradnu objavu pristigli u roku navedenom u objavi.

Odabir odgovora provest će žiri od tri člana koji će voditi evidenciju dobitnika. Pobjednik će se birati nasumično ili prema najkreativnijem odgovoru. Odabir mora biti jednoglasan. Stručni žiri će činjenice važne za odabir evidentirati u računalu.

Rezultati odabira su konačni. Žalbe nisu moguće.

Svi odgovori koji zadovoljavaju uvjete nagradnog natječaja bit će uključeni u postupak odabira.

Priređivač nagradnog natječaja dobitnike će proglasiti u roku navedenom u Facebook objavi u odgovoru na komentar ispod objave natječaja na Facebook fan page-u facebook.com/centarzdravlja/. Ime i prezime dobitnika bit će navedeno u javnoj objavi, što predstavlja uvjet sudjelovanja s kojim se sudionici moraju složiti prihvaćanjem ovih Pravila.

Nakon objave dobitnika, dobitnici nagrade se trebaju javiti putem direktne poruke na Facebook fan page-u facebook.com/centarzdravlja/ pri čemu trebaju poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona). Ako se dobitnik u roku od 24 sata nakon objave dobitnika ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija.

Nagrada će dobitniku biti poslana na kućnu adresu. Priređivač nije dužan odgovoriti na zahtjeve sudionika koji nisu dali svoje osobne podatke ili ih nisu dali na vrijeme.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost niti sudjeluje u eventualnim sporovima sudionika oko vlasništva nad nagradom. Bilo koji spor koji se odnosi na vlasništvo nad nagradom ne utječe na pravilo da Priređivač dodjeljuje nagradu osobi koja je poslala podatke putem Facebook direktne poruke na Facebook fan page-u facebook.com/centarzdravlja/ ili bilo kojoj od njegovih zakonski ovlaštenih osoba.

5. NAGRADNI FOND I OBAVJEŠTAVANJE POBJEDNIKA

Osobni se podaci sudionika prikupljaju i obrađuju sukladno točki 8. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Priređivača prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Priređivača. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

6. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Priređivač će pregledati sve prijavljene komentare te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalificira Sudionika ako:

  • sudionik prekrši Pravila;
  • sudionik ne odgovori na upit Priređivača u roku od 12 sati ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu komentara,
  • prijavljeni komentar ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim Pravilima ili zakonom

7. OSOBNI PODACI

Osobni podaci sudionika nagradne igre obrađuju se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalnim i EU propisima odnosnima na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima RH.

U svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja tvrtki KPR d.o.o. sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa i broj telefona.

Navedeni osobni podaci su nužni podaci za sudjelovanje u nagradnom natječaju te su nužni za ispunjavanje pravnih obveza KPR d.o.o. sudionicima nagradne igre, u smislu izbora pobjednika i dodjele nagrade, sve sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeni osobni podaci upotrebljavat će se isključivo u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri te se neće koristiti u neke druge svrhe.

KPR d.o.o. osobne podatke sudionika dostavit će kurirskoj službi koja će dostaviti osvojene nagrade na adresu dobitnika. Javno će se objaviti ime i prezime pobjednika nagradnog natječaja u obliku odgovora na komentar na Facebook fan page-u facebook.com/centarzdravlja/, na web adresi https://www.facebook.com/centarzdravlja/.

Sudionici nagradnog natječaja imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od KPR d.o.o. te zahtijevati i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njih te imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka. Odgovorna osoba u KPR d.o.o. za izvršavanje prava pojedinca je službenik za zaštitu osobnih podataka KPR d.o.o. kojeg sudionici mogu kontaktirati na e-mail: info@kpr.hr, tel: +385 (1) 63 80 754

U slučaju da sudionici smatraju da su njihovi osobni podaci nezakonito obrađeni, imaju pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

8. PREKID NATJEČAJA

Priređivač zadržava pravo da prekine Natječaj u slučaju okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kom slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Priređivaču. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook fan page-u facebook.com/centarzdravlja/, na web adresi https://www.facebook.com/centarzdravlja/

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti