Završena Druga Konferencija medicinskog turizma u Opatiji

Završena Druga Konferencija medicinskog turizma u Opatiji

Završena Druga Konferencija medicinskog turizma u Opatiji
  • Objavljeno: Četvrtak, 29.04.2010.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Druga po redu Konferencija medicinskog turizma pod nazivom "Medicinski turizam - put u podizanje konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda" održala se od 25. do 27. travnja 2010. god. u Opatiji, u organizaciji Udruge za razvoj medicinskog turizma. Glavni naglasak konferencije je bio predstavljanje potencijala razvoja medicinskog turizma u Hrvatskoj te postavljanje smjernica za priključivanje Hrvatske globalnom trendu razvoja medicinskog turizma. Na Konferenciji su temu medicinskog turizma su pobliže predstavili brojni domaći stručnjaci, kao i brojni ugledni stručnjaci iz inozemstva na području medicinskog turizma koji su govorili o različitim aspektima implementacije medicinskog turizma u turističku ponudu Hrvatske. Posebno ističemo Keitha Pollarda, osnivača jednog od najpoznatijih internetskih portala za oglašavanje i informiranje o uslugama u medicinskom turizmu, Treatment Abroad.

Ove godine Konferencija medicinskog turizma je stavila naglasak na četiri velike tematske cjeline; Elementi za strategiju razvoja medicinskog turizma u Hrvatskoj - multidisciplinarni aspekti, Međunarodna iskustva - različiti aspekti implementacije medicinskog turizma u turističku ponudu Hrvatske, Zakonska regulativa neophodna za razvoj medicinskog turizma - Zakon o zdravstvu u turizmu, Medicinski turizam i produženje turističke sezone (dentalni turizam, medicinski wellness i produženi boravak turista "treće" životne dobi).

Posebno ističemo organizaciju okruglog stola na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma te strukovnih Komora liječnika i stomatologa, te Udruge za razvoj medicinskog turizma.  Ukazano  je na potrebu da se čim prije donese zakonski okvir u kojem će se brže moći realizirati postojeće usluge, prije svega u lječilištima - specijalnim bolnicama za rehabilitaciju koja već sada imaju dovoljno kapaciteta za takvu ponudu prema inozemstvu. Isto tako neophodno je definirati i regulirati usluge kao što je  medicinski wellness što će stvoriti više reda na tržištu tih usluga ali omogućiti i kontrolu ponuđača tih usluga koji su sada potpuno izvan kontrole medicinske struke. Predstavnici ministarstava su se obavezali da će se potrebna pravna norma donijeti do kraja godine, što je naišlo na odobravanje svih sudionika.

Medicinskom wellnessu posvećena je poludnevna sekcija na kojoj je pokazan veliki potencijal te ponude koju je moguće uz sadržajnu i stručnu potporu pružati i u većem broju sadašnjih wellnessa koji će na taj način dobiti novu dimenziju (medicinsku) u svojoj ponudi. Takva dopuna sadašnjih  usluga u wellnessima, postaje dio kvalitetne ponude koja može značajno utjecati i na produženje turističke sezone te na dolazak i duži boravak turista „treće" životne dobi kojima je takva ponuda vrlo interesantna. Isto tako posebno je naglašena potreba bolje organizacije zdravstvene skrbi za sve turiste koji dolaze u Hrvatsku. To do sada nije dovoljno ozbiljno sagledano tako da su brojni turisti koji odlaze iz Hrvatske ranije nego su planirali, jer ne mogu dobiti potrebnu zdravstvenu uslugu na vrijeme, a u čekaonicama „stoje u redu" sa svim ostalim pacijentima.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti