Atrijska fibrilacija

Objašnjenje pojma Atrijska fibrilacija:


Nekontrolirana aktivnost atrija vrlo visoke frekvencije.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Atrijska fibrilacija