Enteritis

Objašnjenje pojma Enteritis:


Upala tankog crijeva koja izaziva grčeve i proljev.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Enteritis