Hijaluronska kiselina

Objašnjenje pojma Hijaluronska kiselina:


Glikozaminoglikan (vidi) koji se nalazi u proteoglikanima koji su najvažnija podmazujuća komponenta sinovijske tekućine, a nalazi se i na nekim drugim mjestima tkivu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hijaluronska kiselina