Septum

Objašnjenje pojma Septum:


Pregrada koja dijeli dvije šupljine, pojedine dijelove organa ili neke anatomske strukture.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Septum