Oštra osuda HFD-a na zlouporabu naziva "ljekarna"

Oštra osuda HFD-a na zlouporabu naziva "ljekarna"

Oštra osuda HFD-a na zlouporabu naziva "ljekarna"
  • Objavljeno: Utorak, 19.01.2016.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) želi informirati stručnu i širu javnost o sve učestalijim nedozvoljenim, lažnim ili neprimjerenim korištenjem naziva "ljekarna", kojim mnogi pravni ili fizički subjekti evidentno žele dovesti korisnike svojih usluga u zabludu da je riječ o "pravoj" ljekarni, čime se narušava kredibilitet i vjerodostojnost ljekarničke struke i ljekarničke djelatnosti kao integrativnog dijela zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Pohvalno je kako u svrhu ispunjavanja vlastitih poslovnih ambicija imamo sve veći broj poduzetnika koji žele doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i svakako smo mišljenja da u Hrvatskoj treba poticati malo i privatno poduzetništvo, ali u zakonski dozvoljenim okvirima koji ne izigravaju niti zakonodavstvo niti pravo na sigurnost, zdravlje i zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj! Isti poduzetnici pritom se uvelike žale na složenost i nepotrebnost "administracije i papirologije" želeći otvoriti tvrtke u jednom danu zlorabeći naziv "LJEKARNA", a nemajući na to nikakvo zakonsko pravo. Pritom koriste tržišno napadne metode i oglašavanje koje je u ljekarničkoj struci strogo zakonski regulirano, nanoseći štetu ljekarničkom zvanju i povjerenje u zdravstvenu zaštitu u kojoj ljekarnik sudjeluje.

Ljekarnička djelatnost definirana je Zakonom o ljekarništvu kao javna služba, za opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskih proizvoda pučanstvu koja se obavlja u ljekarnama, u okviru mreže primarne zdravstvene zaštite, a smiju je obavljati samo magistri farmacije (ljekarnici) s fakultetskom izobrazbom za zvanje magistra farmacije te odobrenjem za samostalan rad (licencom), upisani u registar pri Hrvatskoj ljekarničkoj komori.

Prema tome, jasno je kako trgovina koja nema dozvolu Republike Hrvatske (vrlo složeni postupak ishođenja) da opskrbljuje pučanstvo lijekovima ne smije u svom nazivu sadržavati riječ LJEKARNA!

Zabranjeno je korištenje naziva ljekarna pravnoj osobi koja ne obavlja ljekarničku djelatnost!

Zakon o ljekarništvu uređuje način organiziranja i provođenja ljekarničke djelatnosti kao dijela zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, kojom se osigurava opskrba i izrada lijekova te opskrba medicinskih proizvoda u skladu sa spomenutim Zakonom.

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske je već postupalo prema prijavama Hrvatske ljekarničke komore provodeći farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad prometom na malo lijekova i medicinskih proizvoda određenih specijaliziranih prodavaonica, prilikom kojih se zabranilo korištenje naziva „ljekarna“, "specijalizirana ljekarna" i sl. kao i isticanje zelenog križa ukoliko nije riječ o "pravoj" ljekarni.

Navodimo samo neke od aktualnih problema s kojima se suočava ljekarnička struka u Hrvatskoj zbog lažnih predstavljanja u javnosti:

  • korištenje naziva "LJEKARNA" ili varijacija (biljna ljekarna, specijalizirana ljekarna, domaća ljekarna i sl.) za subjekte koji nemaju dozvolu za obavljanje ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj
  • lažno predstavljanje i korištenje naziva "LJEKARNA" na internetu (internetske domene), bez dozvole za obavljanjem ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj
  • lažno predstavljanje prekvalifikacijskih programa i programa za obrazovanje odraslih koji zavaravajućim sloganima nude prekvalifikaciju u srednju stručnu spremu koristeći izraze "postani FARMACEUT". Farmaceutom (magistrom farmacije) se postaje tek nakon završenog višegodišnjeg fakultetskog obrazovanja
  • izravna prodaja lijekova ili raznih dodataka prehrani i sl. putem interneta kao "LJEKARNA", posredovanje u prodaji lijekova putem stranih sumnjivih internet-ljekarni, nuđenje savjeta "LJEKARNIKA", ...

Jednako tako apeliramo javnosti da prijave sve prekvalifikacijske programe i programe za obrazovanje odraslih (srednjoškolska prekvalifikacija) koji se reklamiraju kroz razne kanale kao programi temeljem kojih se "postaje farmaceut", čime se u svrhu privređivanja dobiti iskorištava i narušava dostojanstvo i vrijednost zvanja magistara farmacije koji su stekli diplomu tijekom višegodišnjeg fakultetskog obrazovanja koje nosi specifična stručna znanja i kompetencije!

Namjerno dovođenje korisnika usluga u zabludu i lažno predstavljanje kao ljekarna može značiti i prijetnju našem zdravlju, a ujedno su za sve prekršitelje predviđene kazne u slučaju ako u pravnom prometu posluje kao ljekarna, a ne obavlja ljekarničku djelatnost!

Ovim povodom želimo ponovno naglasiti široj i stručnoj javnosti poruku Hrvatske ljekarničke komore koja poduzima odgovarajuće mjere u slučaju kršenja pravnih akata kojima se uređuje područje ljekarničke djelatnosti: "Ukoliko imate saznanja da specijalizirane prodavaonice za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (ili bilo koji pravni subjekti koji nisu ljekarna) koriste naziv „ljekarna“ ili ističu zeleni križ na pročelju zgrada, isto možete prijaviti u Hrvatsku ljekarničku komoru kako bi se pri Ministarstvu zdravlja pokrenuo postupak za zabranu isticanja navedenih naziva."

Prijavu možete podnijeti i Hrvatskom farmaceutskom društvu, koje će istu proslijediti Hrvatskoj ljekarničkoj komori.

Svim poduzetnicima čestitamo na hrabrosti i pokretanju vlastitih tvrtki, uz želju za uspjehom, no moramo upozoriti sve poduzetnike da je status "LJEKARNE" potrebno ishoditi složenim regulatornim postupkom pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatskoj ljekarničkoj komori, uz nadzor kvalificiranog licenciranog stručnjaka za lijekove, magistra farmacije, koji svoje višegodišnje sveučilišno obrazovanje i cjeloživotno učenje stavlja na raspolaganje zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske i svakom pacijentu ponaosob!

Budimo kolektivno savjesni, čuvajmo i štitimo dostojanstvo i dugu tradiciju ljekarničkog zvanja u Hrvatskoj koje svakodnevno odgovorno skrbi o zdravlju zajednice u partnerstvu s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima! Ovakve poduzetničke zlonamjere narušavaju povjerenje u zdravstvene djelatnike i zdravstveni sustav Republike Hrvatske, te ih sustav treba učinkovito sankcionirati u zakonski predviđenim okvirima.

Poštujmo zakone Republike Hrvatske u kojoj se želi biti poduzetnik, ne zavaravajući pritom i državu i pacijente koji imaju pravo dostupnosti na zdravlje u javnoj zdravstvenoj službi!

Zaštitimo vlastito zdravlje, zdravlje svojih najbližih i dostojanstvo ljekarničkog zvanja!

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti