Primjena neurofeedbacka u terapiji neurorazvojnih poremećaja

Primjena neurofeedbacka u terapiji neurorazvojnih poremećaja

Primjena neurofeedbacka u terapiji neurorazvojnih poremećaja
  • Objavljeno: Ponedjeljak, 31.08.2020.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Psihologija

Skupinu poremećaja i mentalnih teškoća nastalih u ranom razvojnom razdoblju, kao posljedica poremećaja u razvoju mozga, poznajemo pod nazivom neurorazvojni poremećaji.

Teškoće mogu biti različitog intenziteta, a odražavaju se na proces prilagodbe djeteta, obavljanje osnovnih životnih aktivnosti te njegovo socijalno funkcioniranje. U odnosu na djecu tipičnog razvoja, djeca s neurorazvojnim teškoćama susreću se s ograničenjima pažnje, pamćenja, percepcije, govora, rješavanja problema te socijalnih interakcija.

Primjerena intervencija djetetu pruža mogućnost postizanja višeg stupnja funkcionalnosti te, u određenoj mjeri, usvajanje komunikacijskih i socijalnih vještina. Kao dodatna mogućnost rehabilitacije djece s neurorazvojnim poremećajima sve veću primjenu pronalazi neurofeedback tretman. Trening utječe na povećanje funkcionalnosti i samoregulacije živčanog sustava, što vodi i većoj učinkovitosti terapija u koje je dijete uključeno (logoterapija, terapija igrom, floor time terapija, radna terapija) i omogućuje uspješnije prevladavanje ili ublažavanje teškoća.

Neurofeedback trening

Primjena Othmerove metode neurofeedback-a (vrsta neurofeedback treninga s vrlo niskim frekvencijama), već u ranim fazama razvoja postavlja dobre temelje komplementarnim terapijskim metodama. Za razliku od klasičnog neurofeedback-a, ovakva vrsta neurofeedback-a nije intelektualno zahtjevna, te je moguće provoditi ju s djetetom od najranije dobi, kao dio rane intervencije.

Primjena neurofeedback-a kod neurorazvojnih poremećaja relativno je nova, no sve veći broj istraživanja ukazuje na to da se njezinom primjenom može pozitivno utjecati na socijalne i komunikacijske vještine, pažnju, prepoznavanje i razumijevanje emocija, govorne i motoričke vještine, kao i na smanjenje teškoća sa spavanjem.

Autizam i neurofeedback

Poremećaji iz spektra autizma imaju četiri ključna obilježja – oštećenja socijalne aktivnosti, kvalitativno oštećena komunikacija, ograničeni interesi i stereotipno ponašanje te javljanje navedenih simptoma prije treće godine života. Često se događa da su kod djeteta prepoznati određeni elementi autizma, no poremećaj je još u promatranju. Za započinjanje neurofeedback treninga nije nam važno postavljanje dijagnoze jer je terapija usmjerena ometajućim simptomima i njihovom smanjenju.

Terapija djece s poremećajem iz spektra autizma polazi od individualnog razvojnog profila te uključuje različita područja: poticanje govornog jezika, poticanje praktičnih životnih aktivnosti (npr. oblačenje, hranjenje i sl.), socijalno ponašanje, poticanje ustrajnosti. Terapijske smjernice odnose se na poboljšanje kvalitete života, smanjenje simptoma i optimiziranje funkcioniranja.

Učinci neurofeedback-a

Pokazalo se da je kod velikog broja djece s dijagnozom autizma, izmijenjena funkcionalna povezanost između i unutar neuronskih krugova u mozgu. Takva povezanost uzrokuje promjene u obradi informacija koje dijete putem osjetila prima iz okoline, otežavajući normalno funkcioniranje. Nefunkcionalni obrasci mogu se u određenoj mjeri normalizirati upravo neurofeedback treningom.

Promjene u obrascima povezanosti različitih regija mozga vode promjenama u obrascima ponašanja i generalnog funkcioniranja. Primjena ove neinvazivne metode pobuđuje sve više interesa, a istraživanja učinkovitosti pokazuju značajne pomake u području kognitivne fleksibilnosti, planiranja, zadržavanja pažnje, verbalne i neverbalne komunikacije te socijalnih interakcija. Ispitivanje trajanja učinaka ukazuje na njihovo održavanje i nakon završetka neurofeedback tretmana, premda je u određenim slučajevima potrebno kontinuirano trenirati da bi se učinci održali.

Neurofeedback se pokazao kao učinkovita suportivna metoda u terapiji autizma. Kroz smanjenje simptoma povezanih s primarnom dijagnozom, utječe na poboljšanje funkcioniranja u svakodnevnim situacijama te samim time i na kvalitetu života osoba s autizmom te njihovih obitelji.

Posjetite Facebook stranicu portala CentarZdravlja i osvojite neurofeedback terapiju! Više informacija potražite klikom na poveznicu.

Više o neurofeedback terapiji potražite na www.vitaplena.hr .

Vezani sadržaj:

Vitashop

Najnovije

Najčitanije