Cystinol obložene tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Cystinol obložene tablete

Sastav

Djelatna tvar: suhi ekstrakt lista medvjetke.

1 obložena tableta sadrži 238,7-297,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium (medvjetkin list) (3,5-5,5: 1) što odgovara 70 mg derivata hidrokinona računano kao bezvodni arbutin (određen spektrofotometrijski); ekstrakcijsko otapalo: etanol 60% V/V.

Pomoćne tvari: celuloza, mikrokristalična; dugolančani parcijalni gliceridi; hipromeloza; makrogol 6000; magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza hidrat; kinolin žuti (E 104); indigokarmin (E 132); titanijev dioksid (E 171).

Primjena Cystinola ne preporuča se u djece i adolescenata mlađih od 18 godina te muškaraca.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Cystinol® obložene tablete su svijetlo zelene boje.

Pakiranje

Cystinol je dostupan u blister pakovanju, 30 ili 60 obloženih tableta u kutiji.

Primjena

Cystinol je tradicionalni biljni lijek namijenjen liječenju simptoma blage ponavljajuće infekcije donjeg dijela urinarnog sustava u žena, koja se manifestira osjećajem žarenja tijekom mokrenja i/ili učestalim mokrenjem, a nakon što liječnik isključi druga ozbiljna stanja poremećaja zdravlja.

Suhi ekstrakt medvjetkinog lista.

Cystinol je tradicionalni biljni lijek čija se primjena temelji isključivo na iskustvu iz dugotrajne uporabe.

Doziranje

Uvijek uzmite Cystinol točno onako kako je propisano u ovoj uputi.

Provjerite s vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Uobičajena doza je:

 • odrasle osobe uzimaju 2 obložene tablete 3 puta dnevno
 • obložene tablete moraju se popiti s dovoljnom količinom tekućine, po mogućnosti vode, i to nakon obroka.

Cystinol nije preporučen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina (vidjeti dio "Budite posebno oprezni s Cystinol obloženim tabletama") i muškaraca.

Trajanje liječenja

Cystinol se ne smije uzimati dulje od tjedan dana.

Ukoliko se simptomi ne povuku nakon četiri dana primjene lijeka ili se pogoršaju tijekom uzimanja lijeka javite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka te ako mislite da je učinak Cystinola previše jak ili previše slab obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više Cystinola nego što ste trebali

Nemojte uzeti veću dnevnu dozu Cystinola od one preporučene u ovoj uputi ili od doze koju Vam je propisao Vaš liječnik.

Ako ste greškom uzeli dvostruku dozu, ne biste trebali osjetiti negativne učinke.

Primjena znatno većih količina od preporučene dnevne doze može izazvati tegobe poput gastrointestinalnih smetnji uz mučninu i povraćanje.

U tom slučaju prestanite uzimati Cystinol i savjetujte se sa svojim liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Cystinol

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste propustili nego nastavite s uzimanjem nove doze kao što je opisano u ovoj uputi ili kako vas je uputio Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Međudjelovanja lijeka Cystinola i drugih lijekova nisu zabilježena.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Cystinol se ne smije uzimati tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ispitivanja nisu provedena.

Važne informacije o nekim sastojcima Cystinola

Ovaj lijek sadrži laktozu.

Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Mjere opreza

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Cystinol može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave su navedene s obzirom na učestalost:

vrlo često više od 1 na 10 liječenih bolesnika
često od 1 do 10 na 100 liječenih bolesnika
manje često od 1 do 10 na 1000 liječenih bolesnika
rijetko od 1 do 10 na 10.00 liječenih bolesnika
vrlo rijetko manje od 1 na 10.000 liječenih bolesnika
nepoznato učestalost se ne može procijeniti temeljem raspoloživih podataka

Moguće nuspojave

 • poremećaji probavnog sustava
 • rijetko: mučnina,  bolovi u želucu/trbuhu i povraćanje
 • poremećaji imunološkog sustava
 • vrlo rijetko: alergijske reakcije.

Nemojte uzimati Cystinol:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na medvjetku ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu "Dodatne informacije").
 • ako ste trudni ili dojite
 • ako imate poremećenu funkciju bubrega.

Budite posebno oprezni s Cystinol obloženim tabletama:

 • ako se tijekom primjene ovog lijeka jave tegobe ili simptomi poput vrućice, otežanog (bolnog) mokrenja,  grčeva ili pojave krvi u urinu, morate se javiti svom liječniku
 • primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporuča radi nedostatnih podataka o primjeni te zbog stanja koja zahtijevaju liječnički savjet.
 • primjena u muškaraca se ne preporuča zbog stanja koja zahtijevaju liječnički nadzor.

Primjena lijeka Cystinola može obojiti urin zelenkasto-smeđom bojom koja na zraku tamni.

Ukoliko se simptomi ne povuku nakon ćetiri dana primjene lijeka ili se pogoršaju tijekom uzimanja lijeka javite se svom liječniku.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci