Fibrozno tkivo

Objašnjenje pojma Fibrozno tkivo:


Tkivo koje sadrži vezivna vlakna.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fibrozno tkivo